ed

eden

eder

ederna

Substantiv
juridik
  • "Parlamentet uppmanar president Musharraf att avgå från sin post som arméchef innan han svär eden inför sin nya mandatperiod som president och innan den parlamentariska dispensen för honom att inneha både civilt och militärt ämbete löper ut den 15 november 2007. europarl.europa.eu"

Synonymer
ed.

Substantiv

eat

eat

eats

ate

eaten

eating

Verb
take in solid food
  • "What did you eat for dinner last night?"
  • "She was eating a banana"
  • "What do whales eat?"

Synonymer

eat a meal; take a meal
  • "I didn't eat yet, fo I gladly accept your invitation"
  • "We did not eat until 10 P.M. because there were so many phone calls"
to destroy, consume, or waste by or as if by eating

Synonymer

worry or cause anxiety in a persistent way: "What's eating you?"

Synonymer

Synonymer