ett

Ordningstal
Den siffra som med romerska siffror skrivs I och på praktiskt taget alla andra språk 1; siffran före 2(två).

Synonymer
ett

Pronomen

ett

determinant
  • Engelska
  • a

ett

Okänd ordklass