eternity

eternities
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet eternity har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
juridik
generell
generell
generell

Ordet eternity inom juridik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till eternity

Ordet eternity inom generell

time without end

Synonymer till eternity

Ordet eternity inom generell

a state of eternal existence believed in some religions to characterize the afterlife

Synonymer till eternity

Ordet eternity inom generell

a seemingly endless time interval (waiting)