esteem

esteem
esteemed
esteemed
Verb

Översättningar

Ordet esteem har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom valuta
  • Inom generell
ekonomi
valuta
generell

Ordet esteem inom ekonomi

Översättningar

Möjliga synonymer till esteem

Ordet esteem inom valuta

Synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem

Ordet esteem inom generell

Synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem

esteem

esteems
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet esteem

  • "it is held in esteem"

Ordet esteem har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell
generell

Ordet esteem inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till esteem

Ordet esteem inom generell

the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)

Ordet esteem inom generell

Synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem

Ordet esteem inom generell

Synonymer till esteem

Möjliga synonymer till esteem