lersten

(-)(-)(-)
Substantiv
geologiorsten

orstenen

(-)(-)
Substantiv
mineral
bituminös kalksten

Easten

Substantiv
fiskar