erratic

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet erratic

 • "a quicksilver character, cool and willful at one moment, utterly fragile the next"
 • "erratic behavior"
 • "an erratic comet"
 • "erratic winds are the bane of a sailor"
 • "His life followed a wandering course"

Ordet erratic har 6 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ekonomi
 • Inom juridik
geologi
generell
lingvistik
ålderdomlig
ekonomi
juridik

Ordet erratic inom geologi

Översättningar

Synonymer till erratic

Ordet erratic inom generell

liable to sudden unpredictable change

Översättningar

Synonymer till erratic

Möjliga synonymer till erratic

Ordet erratic inom lingvistik

having no fixed course

Översättningar

Möjliga synonymer till erratic

Ordet erratic inom ålderdomlig

likely to perform unpredictably

Översättningar

Synonymer till erratic

Möjliga synonymer till erratic

Ordet erratic inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till erratic

Möjliga synonymer till erratic

Ordet erratic inom juridik

Översättningar

Synonymer till erratic

Möjliga synonymer till erratic