erkännande

erkännandet

erkännanden

erkännandena

Substantiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig

Synonymer

  • "Freden i Karlowitz markerade Ottomanska rikets första formella erkännande om nederlag"

Synonymer
erkännande

Adjektiv