epilepsi

epilepsin

epilepsier

epilepsierna

Substantiv
medicin
Sjukdom som orsakas av elektriska impulser i hjärnan som ger krampanfall

Synonymer