envelope

envelopes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till envelope

Hur används ordet envelope

  • "the spacecraft detected an envelope of gas around the comet"
  • "test pilots try to push the envelope"

Ordet envelope har 8 betydelser

  • Inom mat
  • Inom tobaksrökning
  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom militärväsen
  • Inom botanik
  • Inom matematik
mat
tobaksrökning
teknik
generell
vardagligt
militärväsen
botanik
matematik

Vad betyder envelope inom mat ?

a flat rectangular paper container for papers

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till envelope (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet envelope inom tobaksrökning

any wrapper or covering

Översättningar (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till envelope (inom tobaksrökning)

Vanlig betydelse av ordet envelope inom teknik

a natural covering (as by a fluid)

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till envelope (inom teknik)

Ordet envelope inom generell

The act of making envelopes

the bag containing the gas in a balloon

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till envelope (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet envelope inom vardagligt

the maximum operating capability of a system-push the envelope

Översättningar (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet envelope inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till envelope (inom militärväsen)

Ovanlig betydelse av ordet envelope inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till envelope (inom botanik)

Ovanlig betydelse av ordet envelope inom matematik

a curve that is tangent to each of a family of curves

Översättningar (inom matematik)

Diskussion om ordet envelope

envelope

Verb

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till envelope

Diskussion om ordet envelope