entusiastisk

Adjektiv
Ivrig över en speciell händelse eller sak, ha ett brinnande intresse för något och att tydligt visa det

Synonymer