entomb

entomb
entombed
entombed
Verb

Översättningar

Synonymer till entomb

Diskussion om ordet entomb