entlediga

entledigar

entledigade

entledigat

entlediga

Verb
  • "Hon entledigades på grund av förskingring"

Synonymer

Övrig relation