entitet

(-)(-)(-)
Substantiv
filosofi
Entitet er i filosofien et begrep for noe som har en eksistens.