entitet

[entɪˈteːt]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur uttalas ordet entitet?

[entɪˈteːt]

Hur används ordet entitet

  • "– Bland annat är frågan hur vi människor kommer att reagera på att vi inte längre är den varelse eller entitet på jorden som gör det mest kreativa och uppbyggande arbetet."
  • "Inte enbart de som passar in i en idealbild av hur en kvinna ska vara – då stärks bilden av kvinnan som en god entitet som är omhändertagande, stöttande och fixar saker, säger Eva Bonde."
  • "Det som gjorts i Piratbyråns namn har med tiden blivit allt fluffigare, och det allra mesta har dessutom gjorts bortom någon egentlig entitet ” skriver en av grundarna Marcin de Kaminski"

Vad betyder entitet inom filosofi ?

Entitet er i filosofien et begrep for noe som har en eksistens. http://no.wikipedia.org/wiki/entitet

Möjliga synonymer till entitet