engine

engine
engined
engined
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till engine

engine

engines
Substantiv

Översättningar

Svenska
Fotograf: Taisyo

Hur används ordet engine

  • "An engine of change"

Ordet engine har 3 betydelser

  • Inom bilar
  • Inom järnväg
  • Inom bildligt
bilar
järnväg
bildligt

Vad betyder engine inom bilar ?

Fotograf: Taisyo
Converts thermal energy to mechanical work

Översättningar

Svenska

Synonymer till engine

Möjliga synonymer till engine

Vanlig betydelse av ordet engine inom järnväg

Wheeled vehicle consisting of a self-propelled engine used to draw trains along railway tracks

Översättningar

Svenska

Synonymer till engine

Möjliga synonymer till engine

Mindre vanlig betydelse av ordet engine inom bildligt

something used to achieve a purpose:

Översättningar

Svenska

Synonymer till engine

Möjliga synonymer till engine