endossemang

[angdåssemang]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet endossemang?

[angdåssemang]

Vad betyder endossemang inom generell ?

överlåtelse av växel genom namnteckning på baksidan

Relaterat till endossemang

avtal

enighet

penningväsen

säkerhet

bevis

överflyttning