enactment

enactments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till enactment

Hur används ordet enactment

  • "Amendments to Other Enactments"

Ordet enactment har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom teater
juridik
generell
teater

Ordet enactment inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till enactment (inom juridik)

  • code [ politics ]

Ordet enactment inom generell

the passing of a law by a legislative body

(inom generell)

Ordet enactment inom teater

Synonymer till enactment (inom teater)

  • act [ juridik ]