enactment

enactments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet enactment

  • "Amendments to Other Enactments"

Ordet enactment har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom teater
  • Inom generell
juridik
generell
teater
generell

Ordet enactment inom juridik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till enactment

  • code [ politics ]

Ordet enactment inom generell

the passing of a law by a legislative body

Ordet enactment inom teater

Synonymer till enactment

  • act [ juridik ]

Ordet enactment inom generell

Synonymer till enactment