elda upp

eldar upp

eldade upp

eldat upp

elda upp

Verb
bildligt