elaboration

elaborations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet elaboration

  • "An elaboration of the idea followed"

Ordet elaboration har 4 betydelser

  • Inom fotografi
  • Inom bildligt
  • Inom gruvdrift
  • Inom generell
fotografi
bildligt
gruvdrift
generell

Ordet elaboration inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Möjliga synonymer till elaboration (inom fotografi)

Ordet elaboration inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till elaboration (inom bildligt)

Ordet elaboration inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till elaboration (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till elaboration (inom gruvdrift)

Ordet elaboration inom generell

Developing in intricate and painstaking detail

Översättningar (inom generell)

Synonymer till elaboration (inom generell)

Uttryck till elaboration (inom generell)

Möjliga synonymer till elaboration (inom generell)

Diskussion om ordet elaboration

  • - 2010-01-07

    bearbetning (borde åtminstone vara ett kompletterande alternativ)