ekvilibrist

ekvilibristen

ekvilibrister

ekvilibristerna

Substantiv
skicklig akrobat, används även bildligt om person som är mycket skicklig i att göra något

Synonymer