li

(-)(-)(-)
Substantiv
kinesiskt längdmått
 • Engelska
 • li [ måttenhet ]bi

biet

bin

bina

Substantiv
insekter
bi
Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering.
 • "Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), som har i uppdrag att fastställa internationella standarder inom djurhälsa, utkom nyligen med ett uttalande om bihälsa , där den föreslog att det internationella samfundet skulle satsa mer på forskning om orsakerna till dödligheten hos bin och på bättre begränsning och bekämpning av det stora antalet nya och redan kända sjukdomar. eur-lex.europa.euæ"

Synonymer

Är en/ett

si

(-)(-)(-)
Substantiv

ek

eken

ekar

ekarna

Substantiv
ek
hårt och hållart träslag från trädet ek

Är en/ett

botanik träd lövträd

Har del

pi

(-)(-)(-)
Substantiv
lingvistik
den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet
 • Engelska
 • pi [ lingvistik ]

fi

(-)(-)(-)
Substantiv

di

(-)(-)(-)
Substantiv

eV

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

ri

(-)(-)(-)
Substantiv

xi

(-)(-)(-)
Substantiv
den fjortonde bokstaven i grekiska alfabetet
 • Engelska
 • xi

el

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

en

enen

enar

enarna

Substantiv
botanik
en
Visa bild Fotograf: Siebrand

Synonymer

ed

eden

eder

ederna

Substantiv
juridik
 • "Parlamentet uppmanar president Musharraf att avgå från sin post som arméchef innan han svär eden inför sin nya mandatperiod som president och innan den parlamentariska dispensen för honom att inneha både civilt och militärt ämbete löper ut den 15 november 2007. europarl.europa.eu"

Synonymer

EP

(-)(-)(-)
Substantiv
extended play
 • Engelska
 • EP

DI

(-)(-)(-)
Substantiv
 • Engelska
 • DI [ förkortning, data ]

AI

(-)(-)(-)
Substantiv
Artificial Intelligence
 • Engelska
 • AI

GI

(-)(-)(-)
Substantiv
medicin

Synonymer

EM

(-)(-)(-)
Substantiv
sport

Synonymer

SI

(-)(-)(-)
Substantiv
 • Engelska
 • SI

lei

Substantiv
valuta
rumänsk myntenhet
 • Engelska
 • lei [ valuta ]

Ed

Namn
 • Engelska
 • Ed

EG

Namn
EU
 • Engelska
 • EC [ EU ]

Ek

Namn
 • Engelska
 • Ek

Eli

Namn

EU

Namn
organisation
European Union Europeiska Unionen
 • Engelska
 • EU [ organisation ]

ej

Adjektiv

er

Adjektiv

i

Adverb
 • Engelska
 • in [ ALLMÄNT ]

ej

Adverb

hi

Interjektion
fnitter

Synonymer

oi

Interjektion

en

Ordningstal
Den siffra som med romerska siffror skrivs I och på praktiskt taget alla andra språk 1; siffran före 2(två).

Synonymer

I

Ordningstal
 • Engelska
 • I
 • I.

VI

Ordningstal
 • Engelska
 • VI

II

Ordningstal
 • Engelska
 • II

er

Pronomen

ni

Pronomen

Synonymer

vi

Pronomen
 • Engelska
 • we

en

Pronomen

Er

Pronomen

er

Pronomen

Synonymer

Er

Pronomen
 • Engelska
 • yours [ ALLMÄNT ]

ej

Preposition

Synonymer

i

Preposition
 • "De här kamerorna har sålts i tusental"

en

determinant

Synonymer

 • Engelska
 • a
 • an

i

Partikel
 • Engelska
 • in

er

Okänd ordklass

si

Substantiv
 • Svenska
 • si

xi

Substantiv
den fjortonde bokstaven i grekiska alfabetet
 • Svenska
 • xi

Ki

Substantiv
(Sumerian) goddess personifying earth; counterpart of Akkadian Aruru

ii

Substantiv

Synonymer

Yi

Substantiv

Synonymer

li

lis

Substantiv
måttenhet
kinesiskt längdmått
 • Svenska
 • li
Vanligast fysik
li
Visa bild Fotograf: Atanamir
 • Svenska
 • litium [ kemi, grundämnen ]

Synonymer

em

Substantiv
typografi
a linear unit (1/6 inch) used in printing

Synonymer

Vanligast typografi
the square of a body of any size of type

Synonymer

ex

Substantiv

Synonymer

 • "all his exes live in Texas"

Synonymer

xi

Substantiv
the 14th letter of the Greek alphabet

Gi

Substantiv

Synonymer

eV

Substantiv
elektricitet

Synonymer

eq

Substantiv

Ci

Substantiv

Synonymer

ti

Substantiv
 • Svenska
 • si

sei

seis

Substantiv
däggdjur
sei
Visa bild Fotograf: Lycaon.cl

mei

Substantiv

Bi

Substantiv

Synonymer

lei

Substantiv
lei
Visa bild Fotograf: Hasse Svensson

Synonymer

Ni

Substantiv
kemi

Synonymer

Ti

Substantiv
kemi

ti

Substantiv
the syllable naming the the seventh (subtonic) note of any musical scale in solmization

Synonymer

shrub with terminal tufts of elongated leaves used locally for thatching and clothing; thick sweet roots are used as food; tropical southeastern Asia, Australia and Hawaii

Synonymer

Synonymer

pi

Substantiv

e

Substantiv
the base of the natural system of logarithms

e

Substantiv

Synonymer

Synonymer

Synonymer

el

Substantiv

Synonymer

 • ALT

  [ förkortning, data ]

pi

Substantiv
lingvistik
den sextonde bokstaven i det grekiska alfabetet
 • Svenska
 • pi [ lingvistik ]

mi

Substantiv

Synonymer

the syllable naming the third (mediant) note of any major scale in solmization

hi

Substantiv

UI

Substantiv
förkortning data
Unix International, User Interface

CI

Substantiv
förkortning data
Component Interface

Synonymer

PI

Substantiv
förkortning data
Program Interruption

Synonymer

EW

Substantiv

Synonymer

Es

Substantiv

Synonymer

Eu

Substantiv

Synonymer

EU

Substantiv
förkortning data
Execution Unit

Synonymer

Synonymer

Ea

Substantiv
(Akkadian) god of wisdom; son of Apsu and father of Marduk; counterpart of the Sumerian Enki; (Babylonian) god of waters and one of the supreme triad including Anu and Bel

XI

Substantiv

BI

Substantiv
förkortning data
Binary Input

Synonymer

I

Substantiv
kemi

EG

Substantiv
internet
vid chattning vanlig förkortning: Evil Grin

Es

Substantiv

Er

Substantiv

Synonymer

Es

Substantiv
kemi
grundämne med atomnummer 99

EB

Substantiv
förkortning data
Exabyte, 1024 petabytes, en miljard miljard bitar per sek

Synonymer

EE

Substantiv
förkortning data
Extended Edition, ursprung IBM

Synonymer

SI

Substantiv
Système International d'Unités

EP

Substantiv
extended play
 • Svenska
 • EP

EA

Substantiv
förkortning data
Effective Address, Extended Attribute, ursprung IBMs OS-2

Synonymer

SI

Substantiv

Synonymer

 • Svenska
 • SI

VI

Substantiv
 • Latin
 • VI

EC

Substantiv
förkortning data
Electronic Commerce,Error Control

Synonymer

MI

Substantiv
förkortning data
Management Interface

Synonymer

WI

Substantiv
förkortning

Synonymer

AI

Substantiv
Vanlig

VI

Substantiv
förkortning data
Visual Interactive, ursprung UNIX

Synonymer

ET

Substantiv

EL

Substantiv
förkortning data
Electroluminescent, Erase Line

Synonymer

GI

GIs

Substantiv
förkortning militärväsen
Government Issue

Synonymer

AI

Substantiv
Vanligast
Artificial Intelligence
 • "workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots"
 • Svenska
 • AI

EM

Substantiv
förkortning data
Electronic Mail, Emphasized, End of Medium, Expanded Memory

Synonymer

DI

Substantiv
förkortning data
Data In, Destination Index
 • Svenska
 • DI

Synonymer

RI

Substantiv
förkortning data
Referential Integrity, Ring Indicate

Synonymer

E

Substantiv

ED

Substantiv
förkortning data
Erase Display

Synonymer

TI

Substantiv
förkortning data
Texas Instruments

Synonymer

ES

Substantiv
förkortning data
Extra Segment

Synonymer

lei

Substantiv
valuta
rumänsk myntenhet
 • Svenska
 • lei [ valuta ]

UI

Namn
sverigespecifikt

Synonymer

Ek

Namn
 • Svenska
 • Ek

EU

Namn
organisation
European Union Europeiska Unionen
 • Svenska
 • EU [ organisation ]

Synonymer

EC

Namn
EU
European Community
EU
 • Svenska
 • EG [ EU ]

DI

Namn
sverigespecifikt

Synonymer

Eli

Namn

Ed

Namn
 • Svenska
 • Ed

pi

pi

pies

pied

pied

piing

Verb

xi

Adjektiv

vi

Adjektiv

Synonymer

ex

Adjektiv

ii

Adjektiv

pi

Adjektiv
slang

i

Adjektiv

ey

Interjektion
vardagligt
ey
Visa bild Fotograf: High Contrast

Synonymer

hi

Interjektion
hi
Visa bild Fotograf: High Contrast

Synonymer

II

Ordningstal
 • Svenska
 • II

I

Ordningstal
 • Svenska
 • I

VI

Ordningstal
 • Svenska
 • VI

I

Pronomen

ex

Preposition

et

Preposition

vi

Substantiv

VI

Substantiv