egress

egresses
Substantiv

Översättningar

Synonymer till egress

Ordet egress har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom media
  • Inom astronomi
ekonomi
media
astronomi

Ordet egress inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till egress (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till egress (inom ekonomi)

Ordet egress inom media

the act of coming (or going) out; becoming apparent

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till egress (inom media)

Möjliga synonymer till egress (inom media)

Ordet egress inom astronomi

the reappearance of a celestial body after an eclipse

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till egress (inom astronomi)

Möjliga synonymer till egress (inom astronomi)

Diskussion om ordet egress