egenskap

egenskapen

egenskaper

egenskaperna

Substantiv
I mängdteori menas med egenskap en 1-ställig relation. En egenskap är alltså en mängd (eller klass) av objekt som alla ingår i den domän man utgår ifrån
 • "i min egenskap av"
 • "I vilken egenskap talade han?"
 • "I hans egenskap av professor/lärare/president"
 • "Rapporten diskuterar den professionella egenskapen hos..."
 • "I egenskap av förtroendeman"

Synonymer

karaktärsegenskaper eller sak
 • "hennes dåliga egenskaper"
 • "i egenskap av vän"
 • "i egenskap av"
 • "Hon har många goda egenskaper"
 • "Har har en barnslig egenskap"

Synonymer

i teknik, kemi etc
 • "En särpräglad egenskap hos modellen"
 • "intelligent är en egenskap hos John"
 • "en av egenskaperna hos detta interface"
 • "en egenskap hos en medlem i..."
 • "en av vattens egenskaper"
 • "den har egenskapen att lösa fett"
 • "gulds kemiska egenskaper"

Synonymer

förmåga
 • "Egenskapen att höra är en ingång till våra själar"
särdrag
 • "en utpräglad egenskap"
 • "Telekommunikationer är en viktig egenskap i it-världen"

Synonymer

biologiska, ärvda, förvärvade
 • "En förvärvad egenskap"
 • "en egenskap hos Gud/en HTML-tagg/rullningslist/typ D"

Synonymer