eftersätta

eftersätter

eftersatte

eftersatt

eftersätt

Verb