efterhärmning

efterhärmningen

efterhärmningar

efterhärmningarna

Substantiv