ebb

ebben

ebbar

ebbarna

Substantiv
ebb
Visa bild Fotograf: Bjørn som tegner
Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnås, varefter förloppet upprepar sig. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Tidvattenhöjden är skillnaden mellan lågvatten och högvatten.
  • "Sötvattensgräns: den punkt i ett vattendrag där vid ebb och under perioder av lågt tillflöde av sötvatten salthalten ökar märkbart på grund av havsvattenförekomsten. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Motsats

Övrig relation

bildligt

Synonymer

Övrig relation
ebb

ebbs

Substantiv
ebb
Visa bild Fotograf: Bjørn som tegner
the outward flow of the tide

Synonymer

a gradual decline (in size or strength or power or number)

Synonymer

ebb

ebb

ebbs

ebbed

ebbed

ebbing

Verb
low back or recede; of tide water

ebb

Adjektiv