dunk

dunken

dunkar

dunkarna

Substantiv
En bärbar behållare av vätskor

Synonymer

Synonymer

Slag som orsakar ett dovt ljud

Synonymer
dunk

Substantiv
sport
a shot in which the basketball is propelled downward into the basket

Synonymer

dunk

dunk

dunks

dunked

dunked

dunking

Verb
immerse into a liquid
  • "dunk the bread into the soup"

Synonymer

sport