dummy

dummyn

dummer

dummerna

Substantiv
ALLMÄNT
har form och storlek som det den föreställer men saknar helt funktion


dummer

dummern

(-)(-)
Substantiv

Synonymer