dukt

dukten

dukter

dukterna

Substantiv
tross- eller kabelsträng

Synonymer