duka upp

dukar upp

dukade upp

dukat upp

duka upp

Verb

Synonymer