dud

duddier
duddiest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet dud

  • "he stepped on a dud mine"

Ordet dud har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Vad betyder dud inom vardagligt ?

failing to detonate; especially not charged with an active explosive

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet dud inom spel

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till dud (inom spel)

Diskussion om ordet dud

dud

duds
Substantiv

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till dud (inom spel)

Hur används ordet dud

  • "The meeting was a dud as far as new business was concerned"

Ordet dud har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom matematik
  • Inom valuta
  • Inom militärväsen
  • Inom vardagligt
militärväsen
matematik
valuta
militärväsen
vardagligt

Ordet dud inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till dud (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till dud (inom militärväsen)

Ordet dud inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till dud (inom matematik)

Ordet dud inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till dud (inom valuta)

Ordet dud inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till dud (inom militärväsen)

Ordet dud inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till dud (inom vardagligt)

Diskussion om ordet dud