DSML

Substantiv

Synonymer till DSML

Vad betyder DSML inom förkortning, data ?

Directory Services Markup Language

Diskussion om ordet DSML