DSLAM

Substantiv

Synonymer till DSLAM

Vad betyder DSLAM inom förkortning, data ?

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Diskussion om ordet DSLAM