drying loft

drying lofts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet drying loft har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
jordbruk
generell

Ordet drying loft inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till drying loft (inom jordbruk)

Ordet drying loft inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet drying loft