drumbeat

drumbeats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till drumbeat

Ordet drumbeat har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet drumbeat inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till drumbeat (inom musik)

Ordet drumbeat inom generell

(military) the beating of a drum as a signal for lowering the flag at sundown

Synonymer till drumbeat (inom generell)

Diskussion om ordet drumbeat