driva

drivan

drivor

drivorna

Substantiv
 • "Han landade i en snödriva"driva

driver

drev

drivit

driv

Verb
föras omkring utan egen vilja; irra
 • "Han hade ingenting att göra utan drev omkring i staden i timtal."
 • "Hon drev genom Europa."
 • "Erin och hennes mamma drev omkring norra Brasilien i två veckor."
 • "November var inte en bra månad att driva omkring på det här sättet."
 • "Han drev omkring och såg mycket nöjd ut med sig själv."

Synonymer

drivas ihop
 • "Han driver henne till vansinne."
 • "Erik driver korna till ladugården."

Synonymer

bedriva, ägna sig åt
 • "Han driver landets mest välbesökta restaurang"
 • "Vad fordras det för att driva ett bolag?"
 • "Maskinen drevs av elektricitet."
 • "Jag undrar vad som driver honom till..."
 • "Hon drevs till brott av hunger"
 • "Här är en ritning över mekanismen som driver lokomotivet"
 • "Vattnet driver kvarnhjulet"

Synonymer

driva ned, driva in, driva igenom; tvinga ngn/ngt föra
 • "Jag har inte för avsikt att driva saken vidare."
 • "Hennes föräldrar drev henne att gifta sig."
 • "Facket drev igenom sina krav."
 • "Han försökte driva spiken i trädet."

Synonymer

göra båt vattentät.
 • "En fiskare måste kunna laga sina nät och driva fogarna i hans båt"

Synonymer

sjöfart
driva ur kurs