drift

driften

drifter

drifterna

Substantiv
 • "Hans första instinkt var att springa"
 • "Vandringsdriften hos medlemmar i laxfamiljen är synnerligen säregen"

Synonymer

stark längtan
 • "Plötsligt vaknade jag och jag kände en drift att gå till fönstret"
 • "Har du alltid känt en drift att bli författare?"

Synonymer

biologi
 • "Då du blir äldre tenderar sexdriften att avta"
 • Engelska
 • drive [ medicin ]

Synonymer

drivande av affärsrörelse
 • "Hela familjen tog ansvar för driften av affären"
 • "Han son tog senare över driften av fabriken"

Synonymer

 • "Han verkade vara ur stånd att kontrollera sina drifter"
 • "Driften att röka en cigarett kan vara överväldigande"

Synonymer

 • "De uppskattade inte hans drift med dem"

Synonymer

meteorologi
förflyttning med ström eller vind förflyttning med ström eller vind
 • "nordlig drift"
 • "nordliga driften fortsätter ännu i denna dag"

Synonymer

mest om jet-drift o d
 • "Hur skiljer sig raketdrift från jetdrift?"
 • "En resa till Mars tar sju månader, men fusionsdrift skulle kunna skära ner resan till hälften."

Synonymer

 • "Han är ansvarig för den dagliga driften av sportcentret"
 • "Det är en fin teater men mycket dyr i drift"
 • "Hon lämnar driften av företaget till hennes son."

Synonymer

 • "Hon kände en oemotståndlig drift att göra det."
 • "Han hade denna plötsligt drift att skrika "Idiot!" i slutet av henns tal"

Synonymer

teknik
Hans nya bil hade haft fyrhjulsdrift
 • Engelska
 • drive [ teknik ]

Synonymer
drift

drifts

Substantiv
förflyttning
 • "Northern drift"
 • Svenska
 • drift [ meteorologi ]
a force that moves something along

Synonymer

teknik sjöfart luftfart
the gradual departure from an intended course due to external influences (as a ship or plane)
a process of linguistic change over a period of time
something heaped up by the wind or current
a general tendency as of opinion:
 • "The drift of the book seems to catch the mood of the times."

Synonymer

general meaning or tenor:
 • "I caught the drift of the conversation"

Synonymer

gruvdrift
drift
Visa bild Fotograf: Quatro Valvole
en förbindelsegång i en gruva
 • "they dug a drift parallel with the vein"

Synonymer

jordbruk
meteorologi
drift
Visa bild Fotograf: Tsca
 • "a drift of rain"
 • Svenska
 • skur [ bildligt ]
geologi
fiske

drift

Verb
driva omkring(ihop); även radiovåglängd
 • "the boat drifted on the lake"
 • "We have drifted about 55 miles"
 • "The boat drifted out to sea"
 • Svenska
 • driva [ sjöfart ]
skogsbruk
teknik
göra hål