draw in

draw in
drawn in
drew in
Verb

Översättningar

Ordet draw in har 9 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom barn
  • Inom konst
  • Inom generell
militärväsen
lingvistik
generell
generell
generell
generell
barn
konst
generell

Ordet draw in inom militärväsen

Översättningar

Möjliga synonymer till draw in

Ordet draw in inom lingvistik

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom generell

as of a plane's landing gear

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom generell

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom generell

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom generell

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom barn

Synonymer till draw in

Ordet draw in inom konst

Synonymer till draw in

Möjliga synonymer till draw in

Ordet draw in inom generell

Synonymer till draw in