dramaturgi

dramaturgin

dramaturger

dramaturgerna

Substantiv
teater
dramaturgi
Dramaturgi handlar om hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt.