dragningskraft

dragningskraften

dragningskrafter

dragningskrafterna

Substantiv
bildligt
fysik
Gravitation (av latin gravis = tung) även känd som tyngdkraft är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd

Synonymer