dragning

dragningen

dragningar

dragningarna

Substantiv
Vanligast
 • "Hon kände en omedelbar fysisk dragning till honom"

Synonymer

Vanlig
 • "Han hade en dragning att ge upp alltför lätt"

Synonymer

Vanlig
lotteridragning el. liknande
 • "Lotterna lades i en behållare för dragningen"
 • "Den irländska lotteridragningen äger rum idag med en jackpot av 100 miljoner Euro"
Mindre vanlig
 • "Domstolen hade en dragning åt konservativa utslag"
 • Engelska
 • tilt [ bildligt ]
Mindre vanlig medicin
 • "Dragning är en metod för behandling av frakturer"
Mindre vanlig
skiftning, nyans, anstrykning
 • "En dragning åt blått"
 • "Han hade tjockt svart hår, med bara en dragning av grått vid sidorna"
 • "Det fanns en dragning av sorg i hans stora glädje"
Ovanlig