dragee

dragees
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet dragee har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom medicin
  • Inom mat
mat
medicin
mat

Vad betyder dragee inom mat ?

sugar-coated nut or fruit piece

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till dragee (inom mat)

Ordet dragee inom medicin

sugar-coated medication

Ordet dragee inom mat

silver-coated candy bead for decorating cakes

Översättningar (inom mat)

Svenska

Diskussion om ordet dragee