drag

draget

drag

dragen

Substantiv
utseende
 • "Varje gång du tar ett drag på en cigarett inhalerar du en giftcocktail"
 • "Han gjorde sitt drag för att vinna spelet"

Synonymer

fiske
musik
 • Engelska
 • slide [ musik ]
vardagligt
i spel eller bildligt
 • "Det var ett mycket klokt drag"
 • "Men gör ett drag från en styrkeposition, inte rädsla"
särdrag, anletsdrag, kännetecken
 • "Han var en man med vackra drag"

Synonymer

luftdrag, även bildligt
 • "Han tömde sitt glas i ett enda drag"
 • "Hon drog in den friska luften med djupa drag"
 • "Han fick inte sitta i drag"

Synonymer

anlets-, karaktärsdrag
 • "Hans sinne för humor är en av hans bättre drag"
 • "Den tjocka hängande läppen är ett drag som kännetecknar HaBsburgarna"
 • Engelska
 • trait [ ALLMÄNT ]
karaktärsdrag
 • "Du måste ha ett tävlingsdrag då du jobbar med marknadsföring"
dragning, ryck.även tug
 • "Dra repet hårt!"

Synonymer

fiske, drag, spinnare
 • "Detta drag kan användas för olika slag av fiske"
drag, anstrykning
 • "Ett mörkare drag av melankoli ligger alltid under ytan"
utseende, anletsdrag
 • "Hon fick smeknamnet Rosen som en följd av hennes fina drag."

Synonymer

Synonymer
draga

drager

drog

drag

Verb
se dra

Synonymer

drag

drags

Substantiv
sjöfart
the phenomenon of resistance to motion through a fluid

Synonymer

the act of dragging (pulling with force)
 • "the drag up the hill exhausted him"

drag

drag

drags

dragged

dragged

dragging

Verb
Vanligast
use a computer mouse to move icons on the screen and select commands from a menu
 • "drag this icon to the lower right hand corner of the screen"

Synonymer

Vanlig
pull, as against a resistance
 • "These worries were dragging at him"
 • "The sleigh was drawn by four reindeer"
 • Svenska
 • släpa [ vardagligt ]
Vanlig
move slowly and as if with great effort
Vanlig
to lag or linger behind:
 • ""But in so many other areas we still are dragging.""

Synonymer

Vanlig
persuade to to come away from something attractive or interesting
 • "He dragged me away from the television set"
Mindre vanlig
proceed for an extended period of time
 • "The speech dragged on for two hours"

Synonymer

 • "don't drag me into this business"
jordbruk

Synonymer

 • Svenska
 • harva [ jordbruk ]

Synonymer