drably

Adverb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet drably

  • "she dresses drably"

Ordet drably har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
färg
vardagligt
generell

Ordet drably inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska

Ordet drably inom vardagligt

in a drab manner

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet drably inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till drably (inom generell)

Diskussion om ordet drably