dräktighet

dräktigheten

dräktigheter

dräktigheterna

Substantiv
zoologi
dräktighet
Visa bild Fotograf: MPF
Dräktighet är ett djurs inre bärande av ett eller flera foster, under tiden mellan befruktning och förlossning, det som hos människor kallas graviditet.
  • "I kommissionens förslag förbjuds inspärrning av suggor i separata boxar under merparten av deras dräktighet, vilket allvarligt begränsar deras rörelsefrihet. europarl.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation

sjöfart
Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek.
(sj%C3%B6fart)
  • "I förteckningarna skall det för varje fiskekategori och varje fiskezon anges dräktighet, antal fartyg och, för varje fartyg, de viktigaste kännetecknen samt betalningsbeloppet redovisat per rubrik. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Har del