downstairs

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till downstairs

Diskussion om ordet downstairs

downstairs

Adverb

Hur används ordet downstairs

  • "the tenants live downstairs"

Vad betyder downstairs inom ALLMÄNT ?

on a floor below

Möjliga synonymer till downstairs

Diskussion om ordet downstairs

downstairs

Adjektiv

Hur används ordet downstairs

  • "the downstairs (or downstair) phone"

Vad betyder downstairs inom generell ?

on or of lower floors of a building

Diskussion om ordet downstairs