doss

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till doss

Diskussion om ordet doss

doss

doss
dossed
dossed
Verb

Översättningar

Vad betyder doss inom luftfart ?

sleep in a convenient place

Möjliga synonymer till doss

Diskussion om ordet doss