dosera

doserar

doserade

doserat

dosera

Verb
dosera kurva
  • "De ville veta vid vilken vinkel de bör dosera en kurva, vars radie är 70 meter"
  • "Förklara varför det är en bra idé att dosera en kurva på vägen!"

Synonymer

trafik
dosera väg
  • "Vägen var väl doserad"
  • "Jag försökte att ta en doserad kurva på utsidan"
göra sluttande
  • "Vi doserade avsatserna en aning uppåt"

Synonymer

medicinskt
  • "De kan finnas långvariga bieffekter av mediciner, t.o.m. om de doseras rätt"

Synonymer

byggnadskonst
Ge en lutning, t.ex. en mur
  • "Muraren doserade väggen lite grann"
  • Engelska
  • batter [ byggnadskonst ]