domslut

domslutet

domslut

domsluten

Substantiv
juridik
domslut
Domslut är det formella beslutet fattat av en domstol efter en rättegång.
(domstol)

Synonymer