domare

domaren

domare

domarna

Substantiv
vid lägre domstol, fredsdomare
 • "Han inställer sig för domaren imorgon"

Synonymer

juridik
 • "Londons 'recorder' är domare i Lord Mayors domstol"
juridik
skiljedomare, medlare.
 • "Regeringen är den slutgiltiga domaren i tvisten angående den nya vägen"
historia, en som fördömer, pekar ut, brännmärker
 • "En 'denunciator - var en romersk tjänsteman med domarstatus som var ansvarig för brottsmål"
slang, sportdomare, även skiljedomare, förkortas ibland ump
 • "Han är nu den mest erkända baseballdomaren i världen"

Synonymer

 • "En jurydomare är domare i en juryrättegång"

Synonymer

högre domartitel, även i amerikansk engelska
 • "Domaren beslöt sig för att förhöra de två männen var för sig"
man i ämbetsdräkt
ref är vardaglig kortform av 'referee' inom flera sporter, även skiljedomare
 • "Ställ en fråga till fotbollsdomaren om fotbollsregler"
 • "Liverpool förlorade spelet eftersom domaren var partisk"
spansk överdomare/borgmästare i stad
 • "En alcaldes, spansk överdomares, tjänstgöring innefattar vanligen säväl juridiska som administrativa uppgifter."
juridik
på Isle of Man
allmänt, även i bet. bedömare, kännare
 • "Den federala domaren dömde henne idag till fem månaders fängelse."
 • "Domaren bötfällde henne med 80 dollar för fortkörning"
 • "Ingen är domare i egen sak"